Easter wreath / Veľkonočný venček

    Today's i don not have tutorial but you can find little inspiration from me :)
Wreath is made of paper rolls. I stuck to him decorative grass (with silicone gun), punchedthe ribbons - cyclamen flowers and yellow duckling (You can also stuck them), stuck bow of ribbon and also suck few Easter decorations (eggs, bunnies, ...) :)

    Dnes nenájdete tutorial no malú inšpiráciu odo mňa :)
Venček je vyrobený z papierových ruličiek. Prilepila som na neho dekoračnú trávu (so silikónovou pištoľou), pozapichovala do toho stužky - cyklámenové kvety a žlté káčatka (môžete aj prilepiť), prilepila mašľu zo stuhy a dolepila pár veľkonočných dekorácií (vajíčka, zajačikov,...) :)

I hope you enjoy it :)
Dúfam, že sa Vám to páči :)

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment