HOW MAKE YOUR NAPKIN FOR DECOUPAGE - write what and how you want / Decoupage - napíš čo a ako chceš


Several times I would like to "write" something on dose with decoupage but I don´t find right tisue for it and last time I found advice how. Here it is
Už viac krát som chcela "napísať" niečo na dózu pomocou decoupage, ale nenašla som správnu servítku a minule som našla radu ako. Tu ju máte

We need / Potrebujeme:

  • last lawyer of tisue (I use from tisue for decoupage) / posledná vrstva servítky (ja používam servítku na decoupage)
  • paper to printer/ kancelársky papier
  • tape / lepiaca páska
  • computer and printer / počítač a tlačiareň

1) On paper carefully stick tisue with tape
     Na kancelársky papier opatrne nalepte servítku s lepiacou páskou


2.) Print it to paper with tisue and let it dry for a few minutes
     Vytlačte čo potrebujete na papier so servítkou a nechajte vyschnúť na pár minút

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment