How to organize your craft room / Ako si zorganizovať svoju tvorivú izbu (dielňu)


 
   If you are creative soul you want to have your space where it´s just abou creativity. It´s good to have everything on hand, organized and how only you want. I have for you some tips and inspiration how to make this place. I know that every creative human have own ideas, but maybe I will give you some inspirations :) I just pick that things which I like and want to have some day in "my room".
     Ak ste kreatívna duša chcete mať svoje miesto, ktoré je iba o kreativite. Je dobré mať všetko po ruke, zorganizované a ako iba vy chcete. Mám pre Vás pár tipov a inšpirácií ako vytvoriť takéto miesto. Viem, že každý kreativvný človek má vlastné nápady, ale možno vám dám trošku inšpirácie :) Iba som vybrala veci, ktoré sa mi páčia a raz ich chcem mať vo "svojej izbe".

     


Pick colors which you like the most (it´s your space noone else), but use white on wall or on furniture too. It will make feel of clean. Anywhere you can stick wall covering, stickers or paint something. Play with colors on curtains, tablecloths, organizers, lamps and furniture. 
     Vyberte si farby, ktoré máte najradšej (je to vaše miesto a nikoho iného), ale použite bielu na stenu alebo na nábytok. Vytvorí pocit čistoty. Každopádne možete nalepiť na stenu tapetu, nálepky alebo niečo namaľovať. Pohrajte sa s farbami na záclonách, obruse, organizéroch, lampách a nábytku.     Of course you need some table, if you have big table pick with storage space or with option to make some storage space.
      Samozrejme, že potrebujete stol, ale vyberte stol s úložným priestorom alebo s možnosťou vytvoriť úložný priestor.
     Use anything to organization. 
     Použite hocičo na organizáciu.
  • FABRIC / LÁTKA

  • PAPER / PAPIER

  • RIBBONS / STUHY

So I hope you like it and my article inspire you :)
Dúfam, že sa vám páčil moj článok a taktiež vás aj inšpiroval :)


CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment