Držiak na náramky za pár centov a rýchlo / Bracelet holder cheap and quick

Moja vášeň v posledných rokoch sú náramky hlavne z veľkých korálok. Mám ich už celkom veľa a premýšľala som, ako ich zorganizovať. Sama som sa inšpirovala svojim blogom na držiak na sponky a gumičky a tu je výsledok :)

My passion in last years are bracelets, mainly from big beads. I have them already a few and I was thinking how to organize them. I inspired myself with blog post for elastics and clips to hair holder and here is the result :)

Potrebujeme / We need:

  • papierovú rolku z kuchynských utierok / paper roll from kitchen towel
  • nožničky / scissors
  •  lepidlo, silikónovú pištoľ alebo obojstrannú lepiacu pásku (ja som použila pásku - je to najjednoduchšie) / glue stick, glue gun or double sided tape (I used tape - it is the easiest)
  •  tvrdší dekoratívny papier (ja som použila scrapbookový papier) / harder decor paper (I use scrapbook paper)
  • pravítko / ruler 


Vystrihnutie papiera do požadovaných rozmerov / Cut the paper to required size:


1.) Odmerajte si papierovú rolku na výšku a pridajte zhora aj zdola ešte 1 cm - zaznamenajte to na zadnú stranu papiera
2.) Odmerajte si papierovú rolku na šírku a tiež pridajte max 1 cm - zaznamenajte to na zadnú stranu papiera
3.) Odstrihnúť
     
Moje rozmery:
  • výška - 9,7 cm (odstrihnúť 11,7 cm)
  • šírka - 15,5 cm (odstrihnúť 16,5 cm)
1.) Measure kitchen towel on height and add 1 cm on the top and bottom - mark it on back side of the paper
2.) Measure kitchen towel on width and add 1 cm as well - mark it on back side of the paper
3.) Cut

My measurments:
  • height - 9,7 cm (cut 11,7 cm)
  • width - 15,5 cm (cut 16,5 cm)
   


Nalepenie papiera na rolku z kuchynských utierok / Stick the paper of paper roll from kitchen towel:


1.) Prilepte dekoračný papier na rolku, tak aby zhora aj zdola trčal 1 cm, o ktorý sme to predĺžili.

Stick decor paper on paper roll, so that the top and bottom stuck 1 cm on which we extend it.


2.) Centimeter, ktorý nám ostal nadstrihnite min na 4 miestach a prilepte na nich pásku alebo dajte lepidlo.

Centimeter which left to us cut at least on 4 places and stick on them tape or put glue.
   


3.)  Nadstrihnuté časti prilepte dovnútra rolky.

Cut parts stick inside of roll.
   


A teraz máte o trošku viac zorganizované veci doma :)

And now you have a little more organized jewelery at home :) ENJOY!


CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment