Decoupage (to kitchen) / Servítková technika (do kuchyne)

Do you have some doses, baskets, bottles or anything else and you want it to look better? Here is tutorial for decoupage.
Máte doma nejaké dózy, krabičky, fľaše alebo hocičo iné a chcete, aby to vyzeralo lepšie? Tu nájdete tutoriál na servítkovú techniku.

We need / potrebujeme:

  • thing that we want to decorate / vec, ktorú chceme ozdobiť (for me is dose from coffee / ja mám dózu z kávy)
  • white background color / bielu podkladovú farbu
  • napkin of our chosen / nami zvolenú servítku
  • 3 different brushes (one of them must be gentle bristles on a napkin - otherwise it tore)  or 2 brushes and 1 tweak and 1 sponge / 3 rôzne štetce (jeden z nich musí mať jemné štetinky na servítku - inak by ju roztrhal) alebo 2 štetce a jeden štipce a 1 špongiu
  • decoupage glue / decoupagne lepidlo
  • final varnish / konečný lak1.) The doce paint 2x with background white color - I am using a sponge and tweak "peck" on the dose
     Dózu si natrieme 2x podkladovou bielou farbou - ja použijem štipec a špongie a "ďobkam" na dózu


3.) Kým nám farba schne natrháme si servítku (to čo chceme zo servítky použiť)

     While the color is drying we are going to cull the napkin (what we want to have on object from napkin)


4.) Natrhané kúsky si rozdelíme (keďže servítka má      3 vrstvy) a vrchnú vrstvu si necháme, s ňou               budeme pracovať
 Picked pieces we must to spil (because napkin have       3 layers) and the top layers we purple, with that         we are going to   work.
5.) Keď dóza vyschla pripravíme si štetec s jemným štetinkami a decoupage lepidlo
      When the dose is dry prepare brush with gentle bristles and decoupage glue.

6.) Priložíme si kúsok servítky a od stredu po končeky ju natierame s lepidlom, tak aby sa nekrčila
      Appy the piece of napkin and from the middle to tip coat with glue, napkin can ´ t to crease

7.) Takto si urobíme celú dózu, kto ako chce
      Like this make the whole dose.
8.) Necháme to vyschnúť
     Let it dry
9.) Keď dóza vyschla pripravíme si konečný lak      a ďalší štetec
      When the dose is dry prepare final varnish        and next brush10.) Celu dózu natrieme lakom a necháme vyschnúť
        Whole dose coat with varnish and let it dryDóza je hotová :)
Dose is done :)

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment