Pringles can - how to use it / Pringles doza - ako ju využiť


   Are you lovers of chips and specially Pringles? I am and big lover. But you don´t have to throw away the can, you can use for something useful. I pick a few things for you and tutorial be me.
    Ste milovníkmi čipsov a špeciálne Pringlesov? Ja som a to veľký. Ale nemusíte vyhadzovať dózu od nich, možete ju použiť na niečo využiteľné. Vybrala som pre Vás pár veci a tutoriál odo mňa.
We need / Potrebujeme:
  • Pringles can / dózu od Pringlesov
  • juta rope / jutový špagát  = juta riboon / jutová stuha
  • glue / lepidlo
  • sccissors or knife / nožnice alebo nožík
  • some decoration picked be your creativity / nejaké dekorácie vybrané Vašou kretívnosťou

1.) Cut can on size which you want
     Odstrihnete dózu na výšku, ktorú chcete


2.) When you are using juta rope - put glue on can and start gird can with rope
     When you are using juta ribbon - put glue and gird can and again stich it together

     Keď používate jutový špagát - dajte lepidlo na dózu a začnite obtáčať dózu špagátom
     Keď používate jutovú stuhu - dajte lepidlo na dózu a obtočte ju a na konci zalepte
3.) Now just pust decoration which you want and thats it
     Teraz iba prilepte dekorácie, ktoré chcete a to je všetkoYou can also put on can some nice paper, do decoupage or anything you want
Taktiež možete dať na dózu nejaký pekný papier, urobiť decoupage alebo čokoľvek chcete.

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment