Látka (podšívka) do košíka / Cloth to basket

Výrobu košíka nájdete TU
Making of basket you fing HERE

Potrebujeme / We need:

  • látku / cloth
  • nožnice / sccisors
  • niť / thred
  • ihlu / needle
  • meter / meter1.) Začneme 1. kusom látky - odmeriame si dĺžku týchto strán - spodok a výšku užších bočných strán.
      Spočítame ich a poznačíme si na látku. (Výška látky)

     We start with the first piece of cloth - we measure a length of these parties - bottom and narrower          sides. Calculate and record them on a cloth.

2.) Dĺžku látky máme, šírku látky odmeriame takto - šírka krabice
     The length of material we have, we measure the width of the substance as follows - the width of          the box

3.) Odstrihneme to a ostane nám takýto kúsok
Cut it and now we have this peace of cloth

4.) Treba nám bočné strany košíku. Takže na látke si označíme dĺžku spodku krabice a šírku celej         krabice. Potrebujeme 2 takéto kúsky látky.
     We need the sides of the box. So the substance can denote the length and width of the bottom of the box the whole box. We need these 2 pieces of cloth.

5.) Začíname to spolu zošívate. Zošívame strany, ktoré sú označené zelenou čiarou.
     Getting it together stapled. Stapled pages that are marked with a green line.

6.) Látka je pripravená
CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment