Wreaths on the front door according to season / Vence na vchodové dvere podľa ročného obdobia

     When I coming home and we have on front door wreath I already feel like at home (and I know that I am going to the right flat :)).  I trying to changing them every seasons. It is a little harder because I making them by my self so sometimes it takes a time to make them after work. But I have for you a few inspiration which wreaths fits to seasons.
     Keď ideme domov a máme na predných dverách veniec, tak sa hneď cítim ako doma (a viem, že idem do správneho bytu :)). Snažim sa ich meniť podľa obdobia. Je to o trošičku tažšie, pretože si ich vyrábam sama a niekedy to zaberie dosť času vyrobiť ich po práci. Ale pre Vás mám pár inšpirácií, že aké vence sedia na určité obdobie.
  • SPRING / JAR
  1. EASTER / VEĽKÁ NOC
rabbits, eggs, carrots, grass and a lot of clors / zajačiky, vajíčka, mrkva, tráva a veľa farieb

     2.   SPRING / JAR
flowers (I like tulips), grass, wooden wreaths, geometric shapes and juta ribbon / kvety (ja mám rada tulipány), tráva, drevené vence, geometrické tvary a jutová stuha


  • SUMMER / LETO
colors, flowers, sea, fruits, beach (also you can use something from spring, it´s not so big diferent) / farby, kvety, more, ovocie, pláž (taktiež možeš použiř niečo z jary, nie je v tom veľký rozdiel)


  • AUTUMN / JESEŇ
darker colors (green, orange, brown, green, blue), flowers, leaves of tree, nuts, cones, dried fruit, owl , pumpkin / tmavšie farby (zelená, oranžová, hnedá, zelená, modrá), kvety, listie stromov, oriešky, šišky, sušené ovocie, sovy, tekvice

     1.  HALLOWEEN - you can pick really scary or some with colors (which will don´t make scary feeling at you) / možete si vybrať vážne strašidelný alebo s farbami (taký, ktorý vo vás nevyvolá hrozostrašný pocit)
     2. AUTUMN / JESEŇ


  • WINTER / ZIMA
colors (red, brown, blue, green, gold, silver), snowman

     1.  CHRISTMAS / VIANOCE
Santa Claus, christmas balls, snow, socks, needles, caps, chequered ribbons... / Santa, vianočné gule, sneh, ihličie, čiapky, kárované stuhy,...     2. WINTER / ZIMA
you can use something from autumn too or you can just do for winter season and skip typical christmas. It´s you choice :) / možete si vybrať z jesenných alebo urobiť iba na zimné obdobie a vynechať typický vianočný. Je to vaš výber :)So I hope I inspire you for some craft :)
Tak dúfam, že som Vás inšpirovala k tvoreniu :)

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment