Business outfits for new work / Profesionálne outfity do novej práce

This article is more for the fist day at the work when you want to make proffesional impression :)

Are you waiting for the first day in the new job or job interview? It is very exciting period, you are full of expectation, exciting that you meet new people, learn new things, etc.. But almost every women have the same problem. Even if you have full closet, you don´t have anything to wear :) I make a little "help" with picking a outfit for the first day :) I hope you will be like it. It´s nothing creative, it is old classic. So enjoy it. 

Tieto outfity sú viac na prvý deň v práci, kedy chcete pôsobiť profesionálne :)

Čakáte na prvý deň vo vašej novej práci alebo pohovor o prácu? Je to vzrušujúce obdobie, ste plná očakávaní, nadšená, že spoznáte nových ľudí a neučíte sa nové veci, atď.. Ale takmer každá žena má rovnaký problém. Nemá si čo obliecť aj keď má plný šatník :) Vytvorila som malú "pomoc" s výberom outfitu na prvý deň v práci. Dúfam že sa vám to bude páčiť. Nie je to nič kreatívne, je to stará klasika. Tak nech sa páči.

All pieces what I use - whole classic
Súhrn kúskov, ktoré som použila - sama klasika

And here is outfits / A tu sú outfity:


CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment