Výroby papierových ruličiek / Production of paper rolls

                                                                              What we need / Potrebujeme:
  • papier / paper 
  • špajla / skewer
  • nožnice / scissors
  • lepidlo / glue


1.) Papier prestrihneme na polku
      Paper cut in half2.) Polovicu papiera prestrihneme na polovicu          (1/4 celého papiera)
      Half of the paper cut in half (1/4 of all paper)

3.) Špajlu priložíme k papieru (snažíme sa ju dať      čo najviac vertikálne - ideálne 80 stupňový          uhol)
Skewer the notes on the paper (try to give her as much vertically - ideal 80 degree angle)


4.) Rolujeme do samého konca
     Scroll to the end
5.) Na konček papiera dáme lepidlo a zrolujeme
     At the top of the paper put glue and rolled

Taktiež nájdete návod v priloženom videu :)
Also you can find it on video down :)Rulička je hotová :)

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment