Sedací vak - urob si sám / Bean Bag - DIY (kocka / cube)

Po dlhom čase som sa rozhodla znovu obnoviť svoje blogovanie. Čím začať, čo som tvorila za posledné dni? Už pár rokov dozadu som si ušila sedací vak, ešte som nemala šijací stroj, takže verte mi bolo to namáhavé. No po dlhom čakaní som si ho konečne kúpila a mohla svoje sedacie vaky ´prešiť´. Tu je návod ako jednoducho a rýchlo sa to dá. Popíšem Vám presne veľkosti na vak, ktorý som urobila ja. Verte mi, na sedenia to stačí pre každého.

After long time I decided to regenerate my blogging. Where to start, what did I created recently? For already a few years I sewed the bean bag, I didn't have sewing machine at this time, so believe me it was hard. But after long waiting I already bought it and I was able to re-sew my bean bags. Here is the tutorial how to easily you can do it. I will describe you exact sizes for bag which I did. Believe me that for seating it is sufficient.

Potrebujeme / You need:

 • šijací stroj, v prípade, že ho nemáte, všetko sa dá urobiť ručne, len potrebujete viacej trpezlivosti / sewing machine, in case you do not have one, do not worry you can sew it manually, but you need more patient
 • niť, v prípade ručného šitia aj ihlu / needle, in case manual sewing also thread
 • nožnice / scissors
 • pravítko / ruler
 • ceruzku / pencil
 • 50 l polystyrenové guličky ESP / 50 l mini styrofoam balls
 • 2x zips - 45cm / 2x zipper - 45 cm (17 inch)
 • látka / fabric
  • horná časť - 41x41 cm / upper part - 41x41 cm (16x16 inch)
  • dolná časť - 41x41 cm / upper part - 41x41 cm (16x16 inch)
  • 4. bočné strany - 21x41 cm / 4. side parts - 21x41 cm (8,26x16 inch)
 • podšívka pod látku - voliteľné / lining under the fabric - optional

Kalkulácia Materiálu s predpokladom, že základný materiál ako niť, ihla/šijací stroj, nožnice, pravítko a ceruzku už máte

SPOLU = 19,5€ za vak v rozmeroch 40x40x20 po dokončení


Zips / Zipper:


1. Na hornú a dolnú časť vaku si prežehlíme látkovú podšívku - tento krok je voliteľný

On top and down part of bag iron the lining - this step is optional

2. Na dolnú časť vaku prišijeme zips
 • látku máme lícom hore
 • zips priložíme na pravú stranu látky lícom dolu
 • prešijeme pravú stranu


On down part of a bag sew a zipper
 • fabric is facing up
 • add the zipper on right side of the fabric facing down
 • sew right part

3. Na jednu z bočných strán prišijeme druhú stranu zipsu
 • bočná strána lícom hore
 • položíme dolnú stranu lícom dolu, tak aby sme mali na pravej strane koniec zipsu
 • prešijeme bočnú stranu so zipsom

On one of the side part's sew 2nd part of the zipper
 • down part of the bag (alredy zipper sewed and it is on right side) is facing down
 • add side part facing down (on down side with zipper), so we have on right side the end of the zipper
 • sew side part with the zipper

Po zašití máme krásne stratený zips

After sewing you have hidden zipper

Veľmi nápomocné video, spôsob šitie tohto zipsu začína 1:49
Very helpful video for the way how I sew the zipper, it is starting at 1:49Látka na vak sedacieho vaku / Fabric for cover of bean bag


3. Prišijeme zvyšné 3. bočné strany k dolnej časti vaku - červená k modrej (viď. obrázok)

Sew last 3 side part's to down part of the bag - red to blue (see below)

4. Prišijeme bočné strany k sebe - červená k červenej, znázornene zelenou farbou (viď. obrázok)

Sew side part's together - red to red, highligted with green (see below)

5. Prišijeme hornú stranu k bočným stranám po čom vak sedaceho vaku je na svete :)

Sew top part to side part's after which you bag for bean bag is ready


6. Naplníme sedací vak polystyrénovým guličkami
Fill in bean bag with styrofoam balls
Samozrejme, že si môžete urobiť vak na polystyrénové guličky čo odporúčam, ale na to potrebujete celý postup (okrem zipsu) aplikovať ešte raz.
Of course you can do the bag for styrofoam balls, which I recommend to you, but you need to repeat this exercise once again (zipper excluded).
CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment